Jdi na obsah Jdi na menu
 Obrazek  NOVÁ ZAHRADA       Obrazek

V červenci 2008 bylo rozhodnuto o přidělení finančních prostředků na úpravu a rekonstrukci zahrady mateřské školy v Dubé a to na základě podaného projektu, který tyto úpravy řešil. Finanční prostředky byly poskytnuty zObrazek Regionálního operačního programuObrazek NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2, Rozvoj městských a venkovských oblastí, Rozvoj venkova.
Během prázdnin probíhaly přípravy na výběrová řízení na dodávky a zajištění požadovaných prací. Samostatně byla řešena dodávka hracích prvků, dále pak truhlářské práce, které zadávaly výrobu altánku a zahradního domkuObrazek a Obrazek třetí částí bylo vybudování jezírka,Obrazek úprava jeho okolí a rekonstrukce starého pískoviště Obrazek na ohniště. Obrazek

V polovině září byla výběrová řízení dokončena a byli vybráni dodavatelé jednotlivých součástí.  Zakázku dodání herních prvků získala firma „Benjamin“. Obrazek Jezírko, ohniště a zahradnické práceObrazek dodala firma „Stema“ z Liberce.
Obrazek
Obrazek


Obrazek

Pro truhlářské práce byla vybrána firma místního truhláře pana AntonínaObrazek Lupoměského.
19. září započaly práce na zahradě, a to demolicí Obrazekstarého altánu a vykopáním základů pro další domek, který bude součástí dopravního hřiště. Bude sloužit k ukládání dětských dopravních prostředků, dopravních značek a dětského zahradního nářadí.
7. a 8. října pracovníci městaObrazek odstranili staré houpačky a průlezky. Ty našly své nové místoObrazek na koupališti vObrazek Nedamově. Také byly prořezány stromyObrazek a celá zahrada jakoby se tímto zákrokem zvětšila a celá se prosvětlila.
15. října započaly zemní práce,Obrazek vyměřování dopadových ploch pod hrací prvky, bagrovaly se základy dopadových ploch. ObrazekZemina byla uložena na odlehlém místě zahrady,Obrazek kde v případě, že nebude použita na terénní úpravy, posloužíObrazek k vybudování „bobovacího svahu“. Pracovníci firmy instalovaly dopadové plochy částečně z pryže, část byla upravena z kačírku.
27. října začalaObrazek firma montovat hrací prvky, stojanyObrazek na houpačkyObrazek a další požadované prvky. 28. října firma Stema zahájila výkopové práce na jezírku. Práce probíhaly bez komplikací.Obrazek

Obrazek

Bohužel se zhoršilo počasí a po celou dobu výkopových prací bylo deštivo, zima, mlhy.
8. listopadu byly dokončeny práce na dopadových plochách.Obrazek Mezitím probíhalo vyrovnávání terénu, úpravy okolí, ale nebylo možné již tyto práce dokončit a tak jejich dokončení bylo odloženou duben následujícího roku.
Obrazek14. listopadu  2008 proběhlo předání herní části zahrady s tím, že nedokončenéObrazek práce se provedou na jaře 2009, jakmile počasí dovolí. - nejdéle však do konce dubna 2009.Hasiči pomohli svou technikou při úklidu silnic,které byly značně znečištěné blátem a pískem. Dále pokračovaly práce na dostavbě zahradních domků.Obrazek Jejich předání proběhlo 26. listopadu, opět s určitými nedostatky, které budouObrazek odstraněny dodatečně. Přes zimu se nepracovalo,Obrazek odpočívali realizátoři i zahrada.

16. března práce opět započaly. Jaro si v tomto roce dávalo opravdu načas a trvalo dlouho, než bylo možné zahájit práce. Po dvou letech teplých zim nás průběh té nynější trochu zaskočil. Přitom nešlo o nic neobvyklého. Zbývala však ještě spousta práce –Obrazek dokončit dopravní hřištěObrazek, namontovat trampolínu, upravit terén kolem herníchObrazek prků, dokončit vybudování jezírka, vybudovat ohniště, osázet jezírko a část zahrady. I přes nepřízeň počasí se všichni velmi snažili a vše dokončili včas. Naštěstí nemrzlo, ale stále byla zima, střídavě pršelo, občas padal sníh.
23.března
přijeli montéři sestavit lezeckou stěnu, zbývalo dokončit dopadovouObrazek plochu a okolní terén.Obrazek Stěna byla dokončena a předána 1.dubna 2009. Stále panovaly dost nepříznivé podmínky, ale i jezírko pomalu získávalo konečnou podobu, vznikalo i nové ohniště.Obrazek Na konci března se počasí konečně umoudřilo a teploty se pomalu zvyšovaly, zem rychle vysychala a daly se provádět zemní práce mohl být realizován nástřik dopravního hřiště. Tato práce byla poměrně složitá, protože teprve na místě se vymýšlelo, jak vlastně bude dopravní část vypadat, složité také bylo rozměření ploch tak,Obrazek aby vše bylo správně rozmístěno a odpovídalo skutečnosti. Postup prací trochu zkomplikoval odpolední déšť, ale nakonec vše dobře dopadlo a hřiště bylo dokončeno ještě týž den. Na trampolínu však opět nedošlo. Pomalu se chýlila ke konci realizace jezírka a zahradnických prací, ohniště. Obrazek
15. dubnaObrazek bylo vše dokončeno, posledním krokem bylo vypuštění rybek do vody, což proběhlo při předávání jezírka. Bohužel, zimní období se podepsalo na dřevěných domcích,Obrazek které se vlivem počasí značně seschly a v dopravním domku se dokonce vytvořila vlivem vysoké vlhkosti plíseň. Naštěstí jen minimálně a včas se podařilo problém vyřešit. Opravy domků se však protahovaly a komplikovaly další práce spojené s úpravami, které jsme měli v plánu ještě udělat. Děti se již nemohly dočkat, až budou moci využívat novéObrazek vybaveníObrazek. Jakmile někde zmizely zákazové pásky, okamžitě to bylo znamení, že se prvek může využívat. Paní učitelky měly co dělat, aby děti ohlídaly. Zahrada se pomalu „probouzela“ a dostávala se do použivatelného stavu. ObrazekPo deštivém nástupu jara nastoupilo velmi suché a teplé počasí a tak nerostla ani osetá tráva, museli jsme hodně zalévat, ale nemělo to příliš velký vliv.Obrazek Čarodejnici jsme již spálili na novém ohništi. A s úspěchem.

14.května 2009
proběhlo slavnostní otevření zahrady za přítomnosti starostky obce Mgr.Zdeňky Šepsové, přítomna byla také paní Ing. Irena Žalovičová,Obrazek která se podílela na projektu metodicky a zajišťovala administrativní součást projektu, dále paní Danuše Červená, účetní města, ta se starala o správné vedení účetní agendy a zabezpečovala kontakty s firmami a vyhotovování smluv.

Za realizační firmy se účastnil ředitel firmy Benjamin – Ing.Petr Kubíček,
za firmu Stema pan Roman Martin.
Obrazek děti z MŠ si pro všechny připravily krátký program her a písniček a od firmy Benjamin jsme dostaly ještě jeden dárek do třídy...pískovničkuObrazek

Obrazekpřišly se podívat i děti z 1.třídy,které budou novou zahradu také využívat,spolu s celým 1.stupněm ObrazekZŠ,Klubem malých DubáčkůObrazek i ostatními dětmi v doprovodu svých rodičů v době,kdy bObrazekude MŠ otevřena.(do 16hod.)
Obrazek
Obrazek


ještě jeden slavnostní přípitek všech zúčastněných a poděkování.........

 

Náhledy fotografií ze složky ZAHRADA

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář